KLUB „CRACOVIANA”; CAŁOŚCI POCZTOWE OFRANKOWANE ZNACZKAMI Z MOTYWEM KRAKOWSKIM. CAŁOŚCI OFRANKOWANE ZNACZKAMI WYDANIA PROWIZORYCZNEGO Z 1956 ROKU ( Fi. 826 – 929) CZĘŚĆ W2

KLUB „CRACOVIANA”; CAŁOŚCI POCZTOWE OFRANKOWANE ZNACZKAMI

Z MOTYWEM KRAKOWSKIM.

CAŁOŚCI OFRANKOWANE ZNACZKAMI WYDANIA PROWIZORYCZNEGO

Z 1956 ROKU ( Fi. 826 – 929)

CZĘŚĆ W2

            5 stycznia 1953 roku Minister Poczt i Telegrafów wydał zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w której określono taryfę pocztową w obrocie wewnętrznym i obrocie zagranicznym. W obrocie wewnętrznym opłata pocztowa za list zamiejscowy wynosiła 60 groszy, a z opłatą dodatkowa na odbudowę Warszawy 20 groszy, łącznie 80 groszy. W obrocie zagranicznym opłata za list do 20 gramów wynosiła 40 groszy (od października 1953 roku 45 groszy). Polecenie w obrocie krajowym dla przesyłek listowych wynosiło 95 groszy i tyle samo w obrocie zagranicznym 95 groszy. Ekspres do miejscowego obszaru pocztowego kosztował 1,90 w obrocie krajowym i 80 groszy w obrocie zagranicznym. Takie ceny obowiązywały do października 1953 roku. W maju 1954 roku Minister częściowo zmienił taryfę obniżając ją za listy do 20 gramów w obrocie krajowym do 60 groszy. Natomiast terapię szokową czekała taryfa pocztowa w obrocie zagranicznym. Od 13 lutego 1957 roku list do innych krajów (poza Bułgarią, Czechosłowacja i KRLD) do 20 gramów kosztował 2,50 zł, a za każde dalsze 20 gr. 1,50 zł. Polecenie kosztowało 3,90 zł , a ekspres 4,50 zł. Zmiany taryfy pociągały za sobą zmiany nominałów znaczków dostosowujących je do aktualnych potrzeb. Zmianom takim poddano znaczek wydania zwyczajnego Fi. 684 z serii Rok Odrodzenia z widokiem Dziedzińca Zamku na Wawelu o nominale 80 groszy.

Dnia 6 lipca 1956 roku wprowadzono do obiegu znaczek wydania prowizorycznego z nadrukiem nowych wartości, 10 gr., 40 gr., 60 gr. i 1,35 zł. Nadruki wykonano metodą typograficzną, a dawną wartość skasowano znakami różnych kształtów często zasłaniającymi nazwisko grawera Czesława Słani. Nakłady przedruku 40/80 były 12 mil. sztuk, 60/80 ponad 32 mil., natomiast 10/80 330 tyś, a 1,35/80 zaledwie 200 tyś. sztuk. Znaczki z przedrukiem nowych wartości stały się dosyć popularne i wykorzystywane były pocztowo w obrocie międzynarodowym w różnych układach jako frankatura wielokrotna, mieszana w obrębie serii lub z innymi znaczkami. Jako nowe wydanie posiada również FDC. Przykłady pocztowego wykorzystania znaczków Fi. 826-829 podane są na kolejnych fotografiach.

Fot. 1 FDC

 

Fot.2 a,b   Koperta FDC wykorzystana jako przesyłka listowa, prywatna, polecona z erką w

         postaci odbitki pieczatki z odręcznie wpisanym numerem, zagraniczna wysłana z

         Urzędu Pocztowego Warszawa 31 w dniu 26.09.1956 roku do Francji. Przesyłka

         listowa ofrankowana jest pięcioma znaczkami na rewersie Fi. 627, 764, 763, 761 i 762.  

         Łączna frankatura wynosi 1,50 zł. Jest zgodna z taryfą. Wartość znaczków Fi. 826-829

         z koperty FDC nie były wliczane do ofrankowania.

 

Fot. 3 Koperta FDC wykorzystana jako przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna wysłana

           droga lotniczą   z Urzędu Pocztowego Poznań 26 w dniu 20.09. 1956 roku do

           Jugosławii. Przesyłka była u adresata 26.XI.1956 roku o czym świadczy odbitka

           datownika odbiorczego. Przesyłka jest ofrankowana znaczkiem Fi. 767 o nominale 60

           gr. co było zgodne z taryfą (45 gr. + 15 gr. taryfa lotnicza). Wartość znaczków Fi. 826

           – 829 z koperty FDC nie były wliczane do ofrankowania.

 

Fot. 4 Koperta FDC wykorzystana jako przesyłka listowa, prywatna, zagraniczna, polecona z

           erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana droga

           lotniczą z Urzędu Pocztowego Tarnów dnia 31.01.1957 do Francji. Przesyłka jest

           ofrankowana trzema znaczkami Fi. 847,846 i 712 o łącznej frankaturze 1,45 zł

           zgodnie z taryfą.

 

Fot. 5 Koperta na przesyłki drogą lotniczą listowa, przesyłka zagraniczna, polecona z erką w

           postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłana z Urzędu

           Pocztowego Warszawa 1 w dniu 28.08.1956 do NRD . Przesyłka ofrankowana serią

           przedrukową   Fi. 826- 829 o łącznej frankaturze 2,45 zł.        

 

Fot. 6 Koperta standardowych wymiarów przesyłki prywatnej, zagranicznej przesłana droga

           lotnicza z Urzędu Pocztowego Toruń 7 dnia 11.06.1956 do USA. Przesyłka

           ofrankowana czteroznaczkowym blokiem z marginesami Fi. 828 (60/80) o łącznej

           frankaturze 2,40 zł. Taryfa przesyłki do 20 gramów przewidywała 45 gr +4x35 gr. za

           wysłanie droga lotniczą razem 1,85 zł.

 

Fot. 7 Koperta na przesyłki lotnicze standardowych wymiarów przesyłki prywatnej

         Zagranicznej przesłanej drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Bochnia w dniu 20.09.

         1957 roku do USA. Przesyłka ofrankowana dwoma blokami czteroznaczkowymi Fi.

           828 (60/80) i Fi. 745 rytowanymi przez Czesława Słanię. Na znaczkach Fi. 828

           nazwisko grawera zakryte znakiem kasującym stary nominał. Łączny frankatura

           wynosi 4,00 zł. Frankatura zgodna z taryfą jeśli waga przesyłki wynosiła powyżej 20

           gramów.

                        Zauważalne jest częste wykorzystywanie kopert FDC do przesyłek listowych z koniecznością naklejania znaczków bowiem wysyłka następowała po czasie ważności FDC. Dość często spotyka się przesyłki ofrankowane całą serią Fi. 826 – 829 chociaż taryfa nie uzasadnia takiej potrzeby. Być może są to przesyłki filatelistyczne.

                                                                                                                   Jerzy Duda

                                                                                                       Administrator Piotr