Pierwsze znaczki z motywem krakowskim wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214) wykorzystane pocztowo. Część 29

Pierwsze znaczki z motywem krakowskim

wydane w niepodległej Polsce z lat 1925 i 1926 (Fi.210 i Fi.214)

wykorzystane pocztowo.

Część 29

 

            Walory do kolejnej 29. części naszego cyklu, w którym prezentujemy wykorzystane pocztowo pierwsze znaczki z motywem krakowskim (Wawel) wydane w niepodległej Polsce w latach 1925 i 1926, w postaci znaczków stemplowanych i całości pocztowych ofrankowanych wspomnianymi znaczkami, zawdzięczamy Kol. Grzegorzowi Binko, aktywnemu Członkowi Klubu „Cracoviana”. Zestaw ośmiu walorów w tym czterech pocztówek bez wydrukowanego znaku opłaty i czterech kopert o różnej wielkości przesyłek listowych został zakupiony od sprzedawcy ze Szwecji w 2020 roku. Wszystkie walory zostały wysłane ze wsi i miast polskich w latach 1926 – 1929 do jednego adresat mieszkającego

w mieście Abo czyli współcześnie Turku, pierwszej stolicy Finlandii. Adresat znany pod nazwiskiem A. Zimmermann był artystą malarzem (jak określają go nadawcy przesyłek) oraz kolekcjonerem, a zarazem prowadzącym szeroką wymianę lub handel znaczkami pocztowymi. Świadczy o tym korespondencja na pocztówkach. Korespondencja przesyłana w kopertach nie zachowała się. Walory są w stanie bardzo dobrym lub dobrym, a korespondencja prowadzona w języku niemieckim jest w miarę czytelna.

            Pierwsza kartka pocztowa, według daty ekspedycji, wysłana była od mieszkańca wsi Police z gminy Rafałówka, powiat Sarny w woj. wołyńskim. Wysłano ją z Urzędu Pocztowego Rafałówka dnia 6.III.1926 roku. Przesyłka ofrankowana jest dwoma znaczkami Fi.209 i 210 o łącznej frankaturze 20 groszy zgodnie z taryfą (fot. 1).

 

Z korespondencji wynika, że nadawca zbiera znaczki, a do zbioru potrzebuje wczesne znaczki m.in. Finlandii i Karelii według wykazu podanego na odwrocie kartki. Wykaz jest przygotowany w oparciu o numerację z katalogu Michla 1925 oraz Ivert et Tellier z 1926 roku. Na wymianę nadawca oferuje znaczki Gdańska, Rosji i Polski.

            Kolejną kartkę pocztową wysłał kolekcjoner z Urzędu Pocztowego Sanok, dnia 12.V.1926 roku. Przesyłka ofrankowana jest 4. znaczkami w tym Fi.210, parką znaczków

Fi.183 oraz Fi.205.Łączna frankatura wynosi 20 groszy i jest zgodna z taryfą (fot.2).

 

Z korespondencji wiadomo, że wysyłający znalazł adres A. Zimmermanna w czasopiśmie Internationaler Postwertzeichen-Markt. Wyraził również chęć prowadzenia wymiany znaczków w systemie jeden za jeden lub hurtowo 200 – 500 sztuk znaczków Finlandii, Norwegii i Szwecji w zamian za znaczki Polski, Austrii, Niemiec i Węgier. Podstawą wymiany miał być katalog Michel z 1926 roku.

            Do Zimmermanna wysłana została również przesyłka listowa w kopercie

o standardowych wymiarach z Urzędu Pocztowego Starogard (Pomorze) dnia 25.06.1926 roku. Koperta zaadresowana niewłaściwie i niestarannie pismem wskazującym, że wysyłający mógł cierpieć na dysgrafię. Przesyłka ofrankowana jest parką poziomą znaczków Fi.210 o łącznej frankaturze 30 groszy zgodnie z taryfą (fot. 3).

 

            Kolejne dwie przesyłki listowe do Zimmermanna wysłane zostały w kopertach

o wymiarach 155 x 122 mm z Urzędu Pocztowego Rawicz w województwie poznańskim. Pierwsza, wysłana 2.7.1927 roku jest ofrankowana parką pozioma znaczków Fi.210 i posiada odbitkę datownika odbiorczego Urzędu Pocztowego w Turku (Abo) z dnia 7.VII.1927. Osobą wysyłającą jest kobieta, być może filatelistka (fot.4).

 

Druga przesyłka listowa z UP Rawicz była wysłana dnia 3.8.1927 i posiada również odbitkę datownika odbiorczego UP w Turku (Abo) 7.VIII.27. Przesyłka ofrankowana jest czterema znaczkami w tym Fi.210 oraz pionowym paskiem trzech znaczków Fi.208 o łącznej frankaturze 30 groszy. (fot.5).  

 

           Kolejną pocztówkę, wykonaną w Drukarni Państwowej w Poznaniu, adresowaną do Zimmermanna, wysłano z Urzędu Pocztowego Poznań 3 w dniu 4.11.1928 roku. Wysyłającym był pan Józef Roszak, referent co widać na odbitce pieczątki. Jak przypuszczam informacje zawarte na pieczątce dotyczą członkostwa danej osoby

w międzynarodowej organizacji wymiany znaczków i potwierdzają, a nawet autoryzują

osobę czyniąc ją wiarygodną. Na pieczątce jest nazwa tej organizacji „Liechtenstein” oraz logo z napisem „Internationale Tauschvereinigung” a także numer członka organizacji

z jego adresem. Kartka ofrankowana jest pozioma parką znaczka Fi.210 oraz pionową

parką Fi.208 o łącznej frankaturze 40 groszy zgodnej z taryfą (fot.6). Z korespondencji wynika, że kontakt dotyczy wymiany znaczków pocztowych.

 

            Dwa kolejne walory, to znaczy pocztówka wydrukowana przez B. Niemojewskiego

w Poznaniu oraz koperta przesyłki listowej, są adresowane do Zimmermanna i obie wysłane przez dyrektora poczty w Bydgoszczy. Pocztówkę wysłano z Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1 w dniu 29 V 1929 i ofrankowano poziomą parką znaczków Fi.210, a przesyłkę listową, poleconą z erką w postaci odbitki pieczątki w kolorze czerwonym z odręcznie wpisanym numerem, w dniu 1.7.1929 roku. Przesyłka listowa ofrankowana jest ośmioma znaczkami

w tym czterema Fi.210 naklejonymi na rewersie koperty z parką poziomą z prawym marginesem oraz trzema znaczkami Fi.244 i jednym Fi.242. Łączna frankatura wynosi 1,40 zł i jest zgodna z taryfą dla listu do 40 gramów.

            Na pocztówce jest korespondencja dotycząca wymiany znaczków, a na awersie kolejne zamówienie z podaniem numerów znaczków wg katalogu Yverta. Jak widać nadawca miał również oddzielny numer w międzynarodowej organizacji „Liechtenstein” (fot.7).

 

Koperta przesyłki listowej ma na rewersie odbitki datowników odbiorczych UP w Helsinkach jako przesyłka polecona oraz odbitki datownika Turku (fot.8).

 

            Zestaw walorów udostępnionych przez Kol. Grzegorza, któremu za włączenie się do naszej akcji składamy wyrazy podziękowania, jest bardzo interesujący zarówno z punktu widzenia pocztowego wykorzystania znaczka Fi.210 jak i spraw związanych z historią filatelistyki polskiej oraz korzystaniem międzynarodowej wymiany znaczków przez polskich kolekcjonerów.

                                                                                                                Jerzy Duda

                                                                                                 Administrator strony Piotr