KRÓL „OD POCZTY” NA ZNACZKACH POLSKI I LITWY.

                 KRÓL „OD POCZTY” NA ZNACZKACH POLSKI I   LITWY.

1 sierpnia 2020 roku weszły do obiegu pocztowego znaczki wspólnego wydania Poczt Polski i Litwy dla upamiętnienia pięćsetnej rocznicy urodzin Zygmunta II Augusta, Wielkiego Księcia Litewskiego i Króla Polski. Na znaczku przedstawiony jest fragment obrazu Jana Matejki z 1864 roku „Zygmunt i Barbara”

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Projektantem znaczka o nominale 3,30 zł jest Bożydar Grozdew. Znaczek wydany został przez Pocztę Polską na papierze fluoroscencyjnym w nakładzie 175 tys. egzemplarzy w arkuszach 35. znaczkowych (5x7). Wydano również kopertę FDC.

            Poczta Litwy wydała znaczek o tym samym rysunku oraz nominale 0,81 EURO w arkusikach sześcioznaczkowych (fot.1)

 

 

 

                                           oraz kopertę FDC (fot.2).

 

 

 

            Zygmunt II August urodził się w Krakowie 1 sierpnia 1520 roku, zmarł 7 lipca 1572 roku w Knyszynie. Pochowany został z należnymi królom honorami w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Był pierwszym, jedynym żyjącym i urodzonym w legalnym związku małżeńskim synem Zygmunta I Starego i Bony Sforzy księżnej Mediolanu i Bari. Od 1529 roku był Wielkim Księciem Litewskim, a od 1530 roku królem Polski jedynym wybranym virente rege , a więc za życia ojca.   Był ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów.

            W 1543 roku wziął ślub z Elżbietą z rodu Habsburgów. Po przedwczesnej śmierci żony potajemnie wziął ślub z Barbarą Radziwiłłówną co stało się nieodwracalnym konfliktem pomiędzy monarchą i jego matką Boną.

            W 1548 roku Zygmunt II August przejął władzę w obu krajach Polsce i Litwie. Do najważniejszych osiągnięć monarchy zalicza się m.in.: uruchomienie w 1558 roku pierwszego połączenia pocztowego Krakowa z Wenecja przez Wiedeń, zawarcie w 1569 roku Unii Lubelskiej, a także zwołanie w 1570 roku kongresu pokojowego w Szczecinie, kończącego I wojnę północną.

                                                                                                     Józef Skop