badanie ankietowe członków PZF

Szanowni Koledzy,

Realizując uchwałę XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF w Iławie
rozpoczęliśmy *badanie
ankietowe członków PZF* oraz filatelistów niezrzeszonych. Jednym z
planowanych sposobów dotarcia z ankietą do respondentów są Kluby
Zainteresowań PZF.

Zwracam się do Was z prośbą o *przekazanie informacji o ankiecie członkom
Waszych Klubów Zainteresowań w dogodnej formie*: mailowo bądź wraz z
wysyłką korespondencji bądź klubowych biuletynów (o ile tylko współgra to z
planowanym terminem zakończenia badania - 15.04.2018).

Kilka pytań ankiety również odnosi się do członkostwa w Klubach
Zainteresowań. Ankieta dostępna jest w formie elektonicznej i papierowej:

Wersja ankiety do wypełnienia on-line pod poniższym linkiem:
https://goo.gl/forms/y2V1ejeXwOPQVhal2
Ta wersja od ankietowanego nie wymaga dodatkowych czynności i jest wersją
przez nas rekomendowaną.

Ta sama ankieta jest dostępna w wersji do samodzielnego wydrukowania w
załączonym pliku PDF (4 strony A4 do dwustronnego wydrukowania, które po
złożeniu na pół tworzą 8 stronicową ankietę). Wersję papierową należy po
wypełnieniu odesłać na adres Redakcji "Filatelisty", najpóźniej do
15.04.2018 r.

Informacja o ankiecie dostępna jest również na stronie I-KF i KZP:
http://i-kf.pl/index.php/18-strona-g%C5%82%C3%B3wna/840-badanie-ankieta-zgpzf.html
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n52-n5281

Serdecznie dziękuję za pomoc. W razie pytań z Waszej strony proszę o
kontakt.

Pozdrawiam,
- Artur Marsy