Rozstrzygnięcie konkursu związanego ze św. Bratem Albertem

            Przede wszystkim składamy podziękowanie wszystkim internautom, którzy zainteresowali się naszym konkursem, a szczególne podziękowania  kierujemy dla tych, którzy przysłali odpowiedzi na adres klubowej strony internetowej. Wyrazy najwyższego  uznania dla internautów, którzy odpowiedzieli prawidłowo na pytania konkursowe oraz uzupełnili swoje odpowiedzi szczegółami  wymagającymi penetrowania literatury i niekiedy trudno osiągalnymi, które świadczą o  bogatej wiedzy zarówno o Krakowie jak i o św. Bracie Albercie. 
W konkursie wzięło udział kilkunastu internautów (w konkursie zabrakło uczestników z Krakowa i  z Klubu „Cracoviana”)

             Przysłano w oznaczonym w warunkach konkursu terminie trzy rozwiązania prawidłowe, w tym wszystkie rozwiązania w mniejszym lub większym stopniu, o rozbudowanych informacjach na temat  poszczególnych  tablic. Pytania konkursowe uznano za łatwe, przynajmniej  taką opinie przekazała część internautów. 

            Gratulujemy  trzem zwycięzcom naszego konkursu, którzy wykazali się nadzwyczajną wiedzą o Krakowie i o św. Bracie Albercie oraz liczymy na  udział w kolejnym konkursie, który zamierzamy ogłosić. Nagrody prześlemy drogą pocztową  na podany adres.

WYBRANE  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE  PYTANIA KONKURSOWEGO

TABLICA NR 1

Na fot. 1 i 2 prezentujemy  obiekt na którym znajduje się tablica oraz jej lokalizację. Jest to budynek, kamienica zaprojektowana przez Tomasza Prylińskiego, wybitnego architekta krakowskiego w roku 1872 wpierw  trzypiętrowa, a od 1934, po przebudowie, już czteropiętrowa. Tablicę  ufundował  Jacek Berwaldt, wieloletni dyrektor do spraw programowych Filharmonii Krakowskiej, a wykonał ją prof. Czesław Dźwigaj (Pan Łukasz z Warszawy podał, że tablice odsłonięto albo w 2009 albo w 2010 roku, a poświecił ją ks. Infułat Jerzy Bryła)

skan874

skan875

TABLICA  NR 2

Na fot. 3 i 4 prezentujemy obiekt na którym znajduje się tablica i jej lokalizację Jest to budynek jednopiętrowy, dawniej Schronisko Braci Albertynów w którym od 1963 roku działa placówka muzealna – Muzeum Brata Alberta Chmielowskiego. (Pan Łukasz  z Warszawy podaje  rok 1838 jako datę  budowy obiektu). Tablicę wykonał artysta rzeźbiarz Karol Hukan (1888 – 1958), autor wielu prac w  tym  płaskorzeźb portretowych na  tablicach pamiątkowych. Tablica umieszczona była w pokazanym na fotografii miejscu   w lipcu 1938 roku. Informacja o tablicy podana została w czasopiśmie „Głos Brata Alberta”  wydawany prze Braci Albertynów z numerze V, wrzesień - październik 1938 rok. 

skan876

skan877

TABLICA  NR 3

Na fot. 5 i 6  prezentujemy obiekt na którym znajduje się tablica i jej lokalizacje. Jest to kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Kościół wzniesiono dla Zakonu Karmelitów Bosych na początku XX wieku  w stylu neogotyckim.Fundatorami tablicy byli krakowscy duchowni, a wykonał ją  rzeźbiarz, specjalizujący się w rzeźbie sakralnej Józef Jury (1889 – 1978) z Wadowic, gdzie prowadził Zakład kamieniarsko-artystyczny. Tablica została umieszczona 12 maja 1963 roku.

skan878

skan879


NAGRODY ZA  PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  OTRZYMUJĄ:

Pan ŁUKASZ  z Warszawy z małżonką
Pan JAREK z Katowic
Pan ADAM ze Studzienic  

Gratulacje raz jeszcze dla nagrodzonych z  serdecznym  podziękowaniem dla Pana  Łukasza z Warszawy z Małżonką  za  miłe wyrazy skierowane do prowadzących  internetową stronę Klubu „Cracoviana”.

Prezes Klubu
i Administrator  Strony Internetowej