Prezentacja nagród w Konkursie Błyskawicznym

Poniżej prezentujemy nagrody, które trafiły do naszych czytelników biorących udział w Konkursie Błyskawicznym. 
Sponsorami nagród jest OKF "Cracoviana" i viceprezes Klubu ppłk Augustyn KATAŃSKI. 
Autorem opisów walorów filatelistycznych jest również Augustyn KATAŃSKI. Nagrody zostały wysłane Pocztą.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i prosimy o potwierdzenie ich otrzymania.

 

Nagrody za I miejsce w Konkursie Błyskawicznym:

 

Nagrody za II miejsce w Konkursie Błyskawicznym:

 

Nagrody za III miejsce w Konkursie Błyskawicznym:

Administrator