Spotkanie Noworoczne filatelistów małopolskich

       W dniu 11 stycznia 2014 roku odbyło sie tradycyjne spotkanie Noworoczne filatelistów małopolskich, w którym uczestniczył Zarząd i członkowie Cracoviany (fot. 1 i 2), połączone z zebraniem Zarządu Okręgu Małopolskiego PZF.

zom pzffot. 1

cracoviana
fot. 2

       Spotkanie w czasie którego prezes Zarządu prof. dr hab. inż Stanisław Mitkowski przedstawił zarówno dokonania małopolskich filatelistów jak i zamierzenia działań na 2014 rok, było również okazją do zaprezentowania po raz pierwszy na forum publicznym materiałów związanych z obchodami jubileuszu setnej rocznicy "Wymarszu ku Wolności" czyli wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów z krakowskich Oleandrów.
Z inicjatywy Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego "Cracoviana" przygotowane zostały okazjonalne walory do których zalicza się:
- okolicznościowa "cegiełka" w formie kartki z cechami pełnego obiegu pocztowego w dwóch układach, to znaczy, tzw. amerykanka oraz zwykła (fot. 3) zaopatrzona w stosowny tekst z podpisami;

1
fot. 3

- kartka beznominałowa z cechami pełnego obiegu z nalepką okolicznościową, którą stanowi oryginalny znaczek wydany przez Pocztę Polską w 1939 roku (Fi 335) przedrukowany oraz zaopatrzony w nadruk tekstu słynnego powiedzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego "Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo" (fot. 4, 4a). Kartka zawiera również odcisk okolicznościowego stempla (w tym 20 sztuk, bez uszkodzonej obręczy pieczęci) który będzie stosowany w korespondencji klubowej.
46
fot. 4

3
fot. 4a

- album, przygotowany w ograniczonym nakładzie 100 sztuk, zawiera zestaw kart wykonanych na wzór kartki pocztowej wydanej przez Pocztę Polską w dniu 1 sierpnia 1939 roku: Cp 88 w 25 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, z kompletem 32 ponumerowanych ilustracji.
Karty są numerowane i sygnowane pieczęcią klubową. (fot. 5, 5a)

4
fot. 5

47
fot. 5a

Całość materiałów przygotowanych przez Klub znajdą Państwo w zakładce Prace Klubowe.

Administrator